BOROVICE ČERNÁ
BOROVICE LESNÍ
BOROVICE VEJMUTOVKA
DATEL ČERNÝ
DOUGLASKA TISOLISTÁ
JMELÍ LISTNÁČOVÉ
MRAVENCI
MŠICE KOROVÁ
NETÝKAVKA NEDŮTKLIVÁ
PLODY BUKU
SMRK PICHLAVÝ
STŘÍZLÍK OBECNÝ
ŠIŠKY JEDLE
ŽÍŽALA OBECNÁ